Ingeborg heeft een eigen opbouw van haar lesprogramma ontwikkeld. Hierdoor volgen de meeste mensen, ondanks dat ze misschien elders al eerder een toneelcursus hebben gevolgd, haar lessen toch het liefst vanaf het begin.
Telefonisch overleg over het niveau van instappen is natuurlijk altijd mogelijk.

TONEEL 1:

In deze cursus kom je in aanraking met alle facetten van acteren:
- ontwikkelen van fantasie en creativiteit
- improviseren en samenspelen
- het opbouwen van een personage en van een scene.
Ook wordt er aandacht besteed aan verschillende acteerstijlen, zowel voor theater als film en televisie.

TONEEL 2:

Toneel 2 is een verdieping en uitbreiding van Toneel I. In de loop der jaren is gebleken dat mensen zo enthousiast waren over de cursus Toneel 1 dat de vervolgcursus Toneel 2 is ontwikkeld.
In overleg met leerlingen van Toneel 1 wordt er regelmatig een cursus Toneel 2 georganiseerd. Voor data en beschikbaarheid kun je altijd contact opnemen met Ingeborg.

MASTERCLASS:

Masterclass is een cursus uitsluitend voor leerlingen die succesvol de cursussen Toneel 1 en Toneel 2 hebben afgerond. Voor data en beschikbaarheid kun je altijd contact opnemen met Ingeborg.